خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

پیوندهای روزانه

پشم سنگ و محیط زیست

عایقکاری کردن خانه ها راهی ساده و اثبات شده برای کاهش اثرات کربن است ...


 راهی به سوی کربن صفر


عایق های پشم سنگ و پشم سرباره هیچ گونه تاثیر مخرب بر لایه ازن نداشته واثری بر گرمای عمومی زمین ندارد.
استفاده از عایق های حرارتی راهکاری عملی و موثر در صرفه جویی درمصرف انرژی در خانه ها و صنعت را مهیا می کند.
این امر باعث کاهش نیاز به استفاده از سوخت های فسیلی، کاهش انتشار دی اکسید کربن و کمک به کاهش گرمای عمومی زمین می شود.
عایق های پشم سنگ  و پشم سرباره می توانند راه حلی موثر، اقتصادی ومطمئن برای جلوگیری از گرمای عمومی کره زمین ارائه دهند.
کاهش مصرف انرژی در ساختمان هایی که درست عایقکاری شده اند باعث بهبود کیفیت هوا و آب می شود.
هر چقدر که ما سوختهای فسیلی کمتری بسوزانیم، به همان میزان دود و باران های اسیدی کمتری خواهیم داشت.

 کاهش اثرات کربن


همایش دولتها در سازمان ملل متحد درباره تغییرآب وهوا اعلام کرد که ساختمان ها باعث انتشار حدود 40% گازهای گلخانه ای می شوند ( به خاطرمقدار انرژی که مصرف می کنند).
پشم سنگ
استفاده بهینه از انرژی در خانه ها، قدمی کلیدی برای کاهش آثار کربن است. کربنی که در کربن تولید شده در ساختمان ها وجود دارد، به صورت دی اکسید کربن است و همان طور که شواهد نشان می دهد، یکی از عوامل اصلی گرمای جهانی وتغییرات آب وهوایی است.

حال چه باید کرد ؟


یکی از بهترین مکان ها برای شروع کارکاهش انرژی مصرفی برای گرم کردن وسرد کردن است که می تواند به اندازه 38% کل انرژی مورد نیاز شما باشد. یک گزارش جهانی اخیرا اعلام کرد"عایقکاری موثرترین واقتصادی ترین راه کاهش گازهای گلخانه ای است. "
بدین ترتیب شما نیاز کمتری به وسایل گرم کننده وخنک کننده ای خواهید داشت که دائما در حال مصرف انرژی هستند.

سالانه چه مقدار گازهای گلخانه ای منتشر می شود؟


تنها در خانه های مسکونی میزان انتشار این گازها سالانه بیش از 70 میلیون تن تخمین زده می شود که این مقدار هر ساله در حال افزایش است. یک خانه عایق کاری نشده پس از نصب عایق های پشم سنگ می تواند میزان تولید گازهای گلخانه ای را تا حدود 850 کیلوگرم درسال کاهش دهد. این امر آثار بسیار خوب زیست محیطی دارد وهمچنین مشاهده میزان هزینه صرفه جویی شده در قبض ها لبخند رضایت را بر چهره ها می نشاند.
سخن آخراینکه نصب عایق ها به ما در داشتن خانه ها یی با مصرف بهینه وبدون ضرر برای محیط زیست کمک می کند.