خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
   

پیوندهای روزانه

مصرف بهینه انرژی

خانه ای که با پشم سنگ و یا پشم سرباره عایقکاری شده باشد نسبت به سایر خانه ها راحت تر بوده و در تمام طول سال انرژی را به طورموثرتری مصرف می کند.
به طور معمول گرمایش و سرمایش حدود 38 درصد هزینه خانوارها را شامل می شود. با استفاده از عایق های پشم سنگ شما می توانید در تمام طول سال منزل خود رادر یک درجه حرارت مناسب وراحت نگاه دارید.
همچنین از سیستم های گرم کننده وخنک کننده کمترولی موثرتر استفاده خواهید کرد که این باعث کاهش هزینه انرژی مصرفی خواهد شد.
در واقع منزل بزرگی با مساحت 300 متر مربع می تواند بیش از 80 درصد ومنزل کوچکتری با مساحت 150مترمربع می تواند بیش از60 درصد هزینه مورد مصرف برای گرمایش و سرمایش رادرمقایسه با منازلی که عایقکاری نشده اند پس انداز کند.
با توجه به پیش بینی هایی که درمورد افزایش قیمت انرژی در آینده نزدیک می شود، عایقکاری خانه ها راهی بسیار خوب برای سرمایه گذاری در درازمدت است.
مصرف بهینه انرژی با پشم سنگ